Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 247
(158 kB)
Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 794
Vl. n. zák. souvisejícího s přijetím služebního zákona

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.5.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jan Hadrava, který přijal k tomuto tisku dne 10.4.2002 usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 247/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 26.4.2002.

Svým usnesením č. 367, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 29.4.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 309/2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 5. 2002 poslancům jako tisk 794/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 5. 2002 poslancům jako tisk 794/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 19, usnesení č. 2318).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 2002.

Témata EUROVOC: odměňovánístatut zaměstnancestátní zaměstnanecstátní úředníkveřejná funkceústřední orgány státní správy