Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 246
(746 kB)
Návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 792
Vládní návrh služebního zákona

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 792/0 dne 15. 12. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Škromach a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 3. 2001 na 34. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 1485). Čtení proběhlo 23. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1597).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 792/3, který byl rozeslán 8. 2. 2002 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 2122).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.5.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jan Hadrava, který přijal k tomuto tisku dne 10.4.2002 usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 246/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 26.4.2002.

Svým usnesením č. 366, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Témata EUROVOC: dar