Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 212
Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.2.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 6.3.2002 usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 212/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 8.3.2002.

Svým usnesením č. 278, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.