Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 195
(30 kB)
Návrh zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Josef Janeček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 855/0 - Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR

zatím není databáze PS

Hlasování č. 311 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 883  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2002.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Josef Pavlata, který přijal k tomuto tisku dne 7.3.2002 usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 195/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 13.3.2002.

Svým usnesením č. 293, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.3.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2002.

Témata EUROVOC: Svaz sovětských socialistických republikdeportovaná osobaobnos nepodléhající zdaněníodškodnění