Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 195
(30 kB)
Návrh zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Josef Janeček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 22. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 3. 2001 jako tisk 855/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 855
Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 855/0 dne 21. 2. 0201.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1539).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 855/5, který byl rozeslán 31. 1. 2002 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 311, usnesení č. 2052).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2002.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Josef Pavlata, který přijal k tomuto tisku dne 7.3.2002 usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 195/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 13.3.2002.

Svým usnesením č. 293, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.3.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 883, usnesení č. 2221).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2002.