Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 191
(47 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., který se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Jiří Rusnok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 971
Vládní návrh zákona o České národní bance - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 971/0 dne 14. 6. 2001.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci dne 2001-06-05.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1755).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 971/3, který byl rozeslán 30. 1. 2002 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 201, usnesení č. 2038).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 28.2.2002 usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 191/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 13.3.2002.

Svým usnesením č. 286, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Témata EUROVOC: bankovnictvícentrální bankaprivatizacepřevod vlastnictvízdravotnické zařízení