Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 182
Informace vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 6.3.2002 usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 182/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 3.5.2002.

Svým usnesením č. 374, v hlasování č. 96 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.