Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 181
(724 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Eliška Wágnerová)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Havel.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.2.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.4.2002.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 7.3.2002 usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 181/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 14.3.2002.

Svým usnesením č. 301, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.