Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 180
(55 kB)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Robert Kolář, senátor Ondřej Feber, senátor Petr Fejfar, senátor Jan Hadrava, senátorka Soňa Paukrtová, senátor Jan Ruml.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.1.2002.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.3.2002.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JuDr. Dagmar Lastovecká, který přijal k tomuto tisku dne 27.2.2002 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 180/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.