Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 177
informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2002, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 27.2.2002 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 177/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 8.3.2002.

Svým usnesením č. 276, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.