Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 172
(81 kB)
Informace stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2001
Náhled podkladového materiálu

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 11.1.2002.

Svým usnesením č. 258, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.