Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 337
(37 kB)
Návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlín
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 644
Vl. návrh zák. o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.10.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.10.2000.

Garančním výborem je Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, jehož zpravodajem je sen. Irena Ondrová, který přijal k tomuto tisku dne 12.10.2000 usnesení č. 213, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 337/1.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 19.10.2000.

Svým usnesením č. 474, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 404/2000.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 11. 2000.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2000.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 11. 2000.

Témata EUROVOC: politika vzděláváníuniverzitaveřejné školstvívysokoškolské vzdělánívzdělávací program