Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 296
(78 kB)
Návrh senátního návrhu zákona,kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb. a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Daniel Kroupa, senátor František Kroupa, senátor Jiří Stodůlka, senátor Jaroslav Šula, senátorka Zuzana Roithová, senátor Bohumil Čada, senátor František Bartoš, senátor Pavel Heřman, senátor Milan Špaček, senátor Oldřich Dočekal, senátor Stanislav Bělehrádek, senátorka Jitka Seitlová, senátor Jan Ruml, senátor Vítězslav Matuška, senátor Jiří Pavlov, senátorka Irena Ondrová, senátorka Alena Palečková, senátor Bohumil Kulhánek, senátor Vladimír Kulhánek, senátor Rostislav Harazin.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.6.2000.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.9.2000.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JuDr. Dagmar Lastovecká, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2000 usnesení č. 239, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 296/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 296/4.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 4. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 4. 2001 jako tisk 896/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 896
Senátní návrh zákona o přestupcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 896/0 dne 3. 4. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 4. 2001 (usnesení č. 402). Určil zpravodaje: JUDr. Dalibor Matulka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16., 23. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1606).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2001 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 896/2.
  • Ústavně právní výbor vydal 21. 6. 2001 stanovisko doručené poslancům jako tisk 896/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo v podrobné rozpravě 19. 9. 2001 na 38. schůzi odročeno (usnesení č. 1722).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 1765).

Navazující senátní tisk č. 128.

Témata EUROVOC: dolní komorahorní komorajednací řád parlamentuposlanec parlamentusprávní sankcetrestný čin