Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 159
(644 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 912
Novela z. o dráhách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 912/0 dne 24. 6. 2020.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 31. 10. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1425).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 912/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 912/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 912/3, který byl rozeslán 18. 6. 2021 v 12:30.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 912/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 9. 2021 na 118. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 1807).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.9.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.10.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.9.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Michal Kortyš, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2021 usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 159/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 27.10.2021.

Svým usnesením č. 330, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.11.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 426/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 11. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 11. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2021.

Témata EUROVOC: Agentura Evropské unie pro železnicebezpečnost dopravyjízdní personálpřibližování legislativyspolečná dopravní politikavysokorychlostní dopravaželezniční dopravaželezniční síť