Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 143
(526 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Adély Šípové, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátorka Adéla Šípová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.8.2021.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.11.2021.

Senát přikázal senátní tisk dne 9.9.2021.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. JUDr. Jan Holásek.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jan Holásek, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2021 usnesení č. 104.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 9.9.2021.

Svým usnesením č. 306, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.