Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 117
(473 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 864
Novela z. o návykových látkách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 864/0 dne 13. 5. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1471).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 864/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 864/2 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 864/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14., 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 864/4, který byl rozeslán 23. 4. 2021 v 10:23.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 864/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 280, usnesení č. 1683).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.6.2021.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Karel Zitterbart, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2021 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 117/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 22.7.2021.

Svým usnesením č. 275, v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 23.7.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 35, usnesení č. 1773).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.

Témata EUROVOC: farmaceutická legislativafarmaceutický výrobekkonopíkontrola léčivlékomamná látkapovolení k prodejipsychotropní látka