Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 111
(573 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Marek Hilšer, senátor Tomáš Czernin, senátorka Alena Dernerová, senátor Petr Štěpánek, senátor Michael Canov, senátor Karel Zitterbart, senátor Miroslav Plevný, senátor Marek Ošťádal, senátor David Smoljak, senátorka Hana Žáková, senátor Jan Sobotka, senátor Petr Holeček, senátor Ivo Trešl, senátorka Helena Pešatová, senátor Jiří Vosecký, senátor Miroslav Balatka, senátor Pavel Kárník, senátor Mikuláš Bek, senátor Jiří Růžička, senátor Leopold Sulovský, senátor Václav Chaloupek, senátor Jiří Drahoš, senátor Zbyněk Linhart, senátor Jan Horník, senátorka Adéla Šípová, senátor Lukáš Wagenknecht, senátor Václav Láska, senátor Lumír Kantor, senátor Zdeněk Nytra, senátor Pavel Karpíšek, senátor Ondřej Šimetka, senátor Jan Grulich, senátor Tomáš Třetina, senátor Ladislav Faktor, senátor Tomáš Fiala, senátor Hynek Hanza, senátor Roman Kraus, senátorka Miroslava Němcová, senátor Michal Kortyš, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Herbert Pavera, senátor Jaroslav Zeman, senátor Miloš Vystrčil, senátorka Šárka Jelínková, senátorka Anna Hubáčková, senátorka Jaromíra Vítková, senátorka Miluše Horská, senátor Josef Klement, senátorka Jitka Seitlová, senátor Přemysl Rabas.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.6.2021.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.9.2021.

Senát přikázal senátní tisk dne 22.7.2021.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Jan Tecl.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2021 usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 111/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 22.7.2021.

Svým usnesením č. 272 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 26.10.2021.

Svým usnesením č. 324, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.