Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 101
(4469 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ČTÚ Hana Továrková.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.6.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2021 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 101/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 22.7.2021.

Svým usnesením č. 270, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.