Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 85
(6047 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ÚSTR Eduard Stehlík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.4.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.4.2021.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Chaloupek, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2021 usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 85/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.6.2021.

Svým usnesením č. 226, v hlasování č. 66 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.