Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 82
(290 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1170
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1170/0 dne 24. 2. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2021 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 90. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1559).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1170/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1170/2, který byl rozeslán 26. 3. 2021 v 10:51.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2021 na 97. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 18, usnesení č. 1603).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.4.2021.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ondřej Feber, který nepřijal k tomuto tisku dne 21.4.2021 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 82/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 29.4.2021.

Svým usnesením č. 198, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.4.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 5. 2021.

Témata EUROVOC: parlamentní volbyposlanecký mandátrozdělení na volební krajesčítání hlasůvolební systém