Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 45
(522 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2020, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přehled ostatních podání a dotazů za rok 2020 a Výroční zpráva za rok 2020 pro mediální oblast
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.2.2021.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2021.

Svým usnesením č. 160, v hlasování č. 77 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.