Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 41
(1887 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.1.2021.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1138.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.4.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zbyněk Linhart, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2021 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 41/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.4.2021.

Svým usnesením č. 189, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: nakládání s odpademnebezpečný odpadpřeshraniční dopravapřeshraniční spolupráceratifikace dohodyzneškodňování odpadu