Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 40
(906 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy VII Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský protokol), přijatá v Ženevě dne 13. prosince 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.1.2021.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1137.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.1.2021.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Renata Chmelová, který přijal k tomuto tisku dne 24.2.2021 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 40/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.4.2021.

Svým usnesením č. 188, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: acidifikace životního prostředílátky znečišťující stratosférumezinárodní úmluvaopatření na kontrolu znečištěníozonprevence znečištěníznečišťování atmosféryznečišťování stratosféryznečišťování životního prostředíČeská republika