Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 36
(317 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Josef Kott.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 7. 2020. Vláda 29. 7. 2020 nezaujala stanovisko.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 938
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 938/0 dne 9. 7. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0938.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Mgr. Radek Holomčík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 12. 2020 na 72. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1429). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 177, usnesení č. 1429).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.1.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.2.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2021 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 36/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.1.2021.

Svým usnesením č. 111, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 28.1.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 1. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 2. 2021.

Témata EUROVOC: chráněný druhnáhrada škodyochrana živočišné říše