Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 341
(1056 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Gándhínagaru dne 22. února 2020
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.11.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1079.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 9.1.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Renata Chmelová, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2020 usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 341/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.4.2021.

Svým usnesením č. 187, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: ochrana zvířatratifikace dohodyživočišná říšeČeská republika