Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 299
(273 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miluše Horská.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.8.2020.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.10.2020.

Senát přikázal senátní tisk dne 20.8.2020.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jaromíra Vítková.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který přijal k tomuto tisku dne 13.10.2020 usnesení č. 137.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 20.8.2020.

Svým usnesením č. 493, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.