Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 254
(324 kB)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 848
Vl. n. z. o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 848/0 dne 4. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 4. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 53).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Marcela Melková a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5., 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 1120).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.5.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.5.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. David Smoljak, který přijal k tomuto tisku dne 12.5.2020 usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 254/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 13.5.2020.

Svým usnesením č. 402, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 403, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 14.5.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2020.

Témata EUROVOC: kulturní akceodškodněnípenízezábavní průmysl