Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 154
(388 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 483/0 - Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 15.05.2019.
   Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 483/0 dne 15.05.2019.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27.09.2019 na 34. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27.09.2019 na 34. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.11.2019 na 35. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 18.11.2019.
  • Zákon Senátem schválen 12.12.2019.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 17.12.2019.

Hlasování č. 308 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Miroslav Balatka, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 154/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2019.

Svým usnesením č. 283, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2020.

Témata EUROVOC: emisní povolenkaobchodovatelné emisní povoleníobchodování s emisemiskleníkový plynsystém EU pro obchodování s emisemiznečišťující příměsi v atmosféře