Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 152
(326 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 458/0 - Novela z. - zákoník práce

zatím není databáze PS

Hlasování č. 269 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 152/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2019.

Svým usnesením č. 285, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2019.

Témata EUROVOC: mateřská školaodpovědnostpojistná smlouvazákladní vzděláníškoda