Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 148
(512 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Miroslav Toman.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Herbert Pavera, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2019 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 148/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.12.2019.

Svým usnesením č. 272, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 369/2019.

Témata EUROVOC: herbicidyochrana krajinyochrana lesaochrana zdraví rostlinpřípravky ochrany rostlinrostlinolékařská legislativaškodlivý organismus