Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 92
(415 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Jiří Dienstbier.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.6.2019.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 12.7.2019.

Senát přikázal senátní tisk dne 12.6.2019.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. JUDr. Miroslav Antl.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2019 usnesení č. 31.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 12.6.2019.

Svým usnesením č. 175, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.