Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 10
(329 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 188/0 - Novela z. o směnárenské činnosti

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 30.05.2018.
   Zástupce navrhovatele: min. financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 188/0 dne 30.05.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30.10.2018 na 20. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30.10.2018 na 20. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.11.2018 na 20. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 26.11.2018.
  • Zákon Senátem schválen 21.12.2018.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 21.12.2018.

Hlasování č. 234 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.11.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.12.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.12.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 11.12.2018 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 10/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 20.12.2018.

Svým usnesením č. 73, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 5/2019.

Témata EUROVOC: devizová politikapohyblivý kurzsměnečné právosměnitelnost měnysměnné relacesměnný kurz