Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 6
(224 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Pavel Kováčik.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.11.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.12.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.11.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 11.12.2018 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 6/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 20.12.2018.

Svým usnesením č. 69, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.12.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 4/2019.

Témata EUROVOC: minerální olejprimární sektorrostlinná výrobaspotřební daňzemědělská výrobaživočišná výrobačistá technologie