Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 225
(414 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Vladimír Plaček, senátorka Alena Dernerová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.1.2018.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.11.2018.

Senát přikázal senátní tisk dne 15.2.2018.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. MUDr. Alena Šromová.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Šromová, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2018 usnesení č. 105.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Šromová, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 225/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.2.2018.

Svým usnesením č. 357, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.8.2018.

Svým usnesením č. 505, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0