Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 207
(369 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Vladimír Plaček, senátor Jiří Vosecký.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.10.2017.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.2.2018.

Senát přikázal senátní tisk dne 7.12.2017.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Božena Sekaninová.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který nepřijal k tomuto tisku dne 6.2.2017 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 207/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 7.12.2017.

Svým usnesením č. 330, v hlasování č. 67 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.2.2018.

Svým usnesením č. 361, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 104/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 104
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 104/0 dne 19. 2. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0104.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Pekarová Adamová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 215).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 104/4, který byl rozeslán 27. 6. 2018 v 18:03.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14., 19. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 135, usnesení č. 333).

Témata EUROVOC: cena za dopravupéče o postižené osobysociální dávkysociální zabezpečenítělesně postižený člověkzdravotně postižený člověk