Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 213
(378 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Eliška Wagnerová, senátor Jiří Vosecký, senátor Václav Láska, senátorka Miluše Horská, senátorka Jitka Seitlová, senátorka Alena Dernerová, senátor Jiří Šesták, senátor Miloš Vystrčil.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.3.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.6.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 16.3.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jiří Burian.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Burian, který přijal k tomuto tisku dne 30.3.2016 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 213/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.3.2016.

Svým usnesením č. 364, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 27.4.2016.

Svým usnesením č. 425, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 505, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 25. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 8. 2016 jako tisk 879/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 879
Novela z. o místním referendu

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 879/0 dne 26. 7. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0879.

Témata EUROVOC: místní volbyreferendumvolební systémústavní právo