Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 87
(590 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.6.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Milada Emmerová, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 18.6.2015.

Svým usnesením č. 157, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.6.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2015.

Témata EUROVOC: infekční nemocochrana proti hlukupitná vodaposkytování služebužitková vodaveřejná hygienazdravotní politikazdravotní rizikozdraví veřejnosti