Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 65
(784 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.4.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.5.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 12.5.2015 usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 65/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 13.5.2015.

Svým usnesením č. 125, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 14.5.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 131/2015.

Témata EUROVOC: elektrárenský průmyslenergetická politikaobchodní licenceodvětví energetikyrozvod elektřinytepelná energieveřejná správavýroba energiezásobování plynem