Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 332
(806 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 678
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Hlasování č. 76 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.9.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.10.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.9.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 18.10.2016 usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 332/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 553, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.10.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 369/2016.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 10. 2016.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 11. 2016.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2016.

Témata EUROVOC: atmosféraopatření na kontrolu znečištěníprůmyslové znečišťovánísnižování plynných emisíspalovací plynyznečišťování atmosféryznečišťování motorovými vozidlyznečišťující příměsi v atmosféře