Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 193
(1048 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 464
Novela z. o vysokých školách

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.2.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Eva Syková, který přijal k tomuto tisku dne 24.2.2016 usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 193/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 2.3.2016.

Svým usnesením č. 345, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.3.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2016.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2016.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2016.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 4. 2016.

Témata EUROVOC: kvalita výukypolitika vzděláváníuznání diplomuvysokoškolské vzdělání