Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat

10

Tisk: č. K 026/10

Číslo Rady: 9949/15


Senát

č. 17

Ministerstvo financí

sen. Aschenbrenner Lumír

18.06.2015

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu

10

Tisk: č. N 069/10

Číslo Rady: 5639/16


Senát

č. 22

Ministerstvo financí

sen. Aschenbrenner Lumír

29.01.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem: další kroky k dosažení efektivního zdaňování a větší daňové transparentnosti v EU

10

Tisk: č. K 070/10

Číslo Rady: 5636/16


Senát

Ministerstvo financí

sen. Aschenbrenner Lumír

29.01.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Vnější strategie pro efektivní zdanění

10

Tisk: č. K 071/10

Číslo Rady: 5637/16


Senát

Ministerstvo financí

sen. Aschenbrenner Lumír

29.01.2016