Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o Rejstříku trestů

6

Tisk: č. 205


Senát

č. 12

Jiří Pospíšil
(ministr spravedlnosti)

sen. Zlatuška Jiří

26.02.2008

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o regulaci reklamy

4

Tisk: č. 46


Senát

č. 4

Josef Janeček
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Paukrtová Soňa
sen. Zlatuška Jiří

11.03.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákoník práce

4

Tisk: č. 219


Senát

č. 12

Zdeněk Škromach
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Kolář Robert
sen. Macák Ladislav
sen. Matykiewicz Eduard
sen. Zlatuška Jiří
sen. Štěch Milan

20.11.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Antidopingová úmluva

4

Tisk: č. 228


Senát

č. 13

Petra Buzková
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

sen. Barták Karel
sen. Zlatuška Jiří
sen. Zoser Josef

21.11.2003

Typ: senátní návrh zákona

Novela Ústavy ČR - imunita

4

Tisk: č. 232


Senát

č. 3

sen. Bárta Zdeněk
sen. Domšová Václava
sen. Fejfar Petr
sen. Hadrava Jan
sen. Mejstřík Martin
sen. Paukrtová Soňa
sen. Rögnerová Helena
sen. Zlatuška Jiří
sen. Zoser Josef

sen. Paukrtová Soňa
sen. Stodůlka Jiří
sen. Volný Jaromír
sen. Zlatuška Jiří

11.12.2003

Typ: senátní návrh zákona

Novela Ústavy - související

4

Tisk: č. 233


Senát

č. 3

sen. Bárta Zdeněk
sen. Domšová Václava
sen. Fejfar Petr
sen. Hadrava Jan
sen. Mejstřík Martin
sen. Paukrtová Soňa
sen. Rögnerová Helena
sen. Zlatuška Jiří
sen. Zoser Josef

sen. Paukrtová Soňa
sen. Stodůlka Jiří
sen. Volný Jaromír
sen. Zlatuška Jiří

11.12.2003

Typ: vládní návrh zákona

DPH

4

Tisk: č. 304


Senát

č. 14

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Balabán Milan
sen. Skalický Jiří
sen. Zlatuška Jiří

12.03.2004

Typ: senátní návrh zákona

Zákon o vysokých školách

4

Tisk: č. 323


Senát

č. 16

sen. Balabán Milan
sen. Jařab Josef
sen. Jílek Adolf
sen. Liška Jiří
sen. Roubíček Václav
sen. Zlatuška Jiří
sen. Škrabiš Emil

sen. Kolář Robert
sen. Zlatuška Jiří

26.03.2004

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o péči o zdraví lidu

4

Tisk: č. 372


Senát

č. 16

Vilém Holáň
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Domšová Václava
sen. Filipiová Daniela
sen. Zlatuška Jiří

20.05.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o uznávání odborné kvalifikace

4

Tisk: č. 415


Senát

č. 18

Petra Buzková
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

sen. Gajdůšková Alena
sen. Zlatuška Jiří

07.10.2004