Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Globální Evropa Nástroje Evropy na ochranu obchodu v měnícím se světovém hospodářství

6

Tisk: č. K 010/06

Číslo Rady: 16702/06


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Petrov Igor
sen. Veřovský Otakar

13.12.2006

Typ: tisk EU

Pozměněný návrh Směrnice EP a Rady_Audiovizuální mediální služby bez hranic

6

Tisk: č. N 025/06

Číslo Rady: 7944/07


Senát

Ministerstvo kultury

sen. Veřovský Otakar

04.04.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Opatření vyvozená ze Zelené knihy: Evropská iniciativa pro transparentnost

6

Tisk: č. K 023/06

Číslo Rady: 7793/07


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Veřovský Otakar

28.03.2007

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o výběru a povolování systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)

6

Tisk: č. N 048/06

Číslo Rady: 12413/07


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Veřovský Otakar

24.08.2007

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady kterou se mění směrnice 2002/22ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb el.komunikací

6

Tisk: č. N 069/06

Číslo Rady: 15387/07


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Kopecký František
sen. Veřovský Otakar

23.11.2007

Typ: tisk EU

Návrh nařízení EP a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací

6

Tisk: č. N 070/06

Číslo Rady: 15408/07


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Kopecký František
sen. Veřovský Otakar

23.11.2007

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby el. komunikací

6

Tisk: č. N 068/06

Číslo Rady: 15379/07


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Kopecký František
sen. Veřovský Otakar

23.11.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise EP, Radě, EHS a Výboru regionů - Společný evropský přístup ke státním investičním fondům

6

Tisk: č. K 096/06

Číslo Rady: 6944/08


Senát

Ministerstvo financí

sen. Veřovský Otakar

01.03.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise:Evropská iniciativa pro transparentnost Rámcová pravidla pro styk se zástupci zájmových skupin (rejstřík a etický kodex)

6

Tisk: č. K 108/06

Číslo Rady: 10255/08


Senát

Úřad vlády

sen. Veřovský Otakar

03.06.2008

Typ: tisk EU

Zelená kniha - Autorské právo ve znalostní ekonomice

6

Tisk: č. K 128/06

Číslo Rady: 12089/08


Senát

Ministerstvo kultury

sen. Veřovský Otakar

27.07.2008