Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Evidence obyvatel - související

6

Tisk: č. 258


Senát

č. 14

Ivan Langer
(ministr vnitra)

sen. Vícha Petr

19.05.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o finanční kontrole

9

Tisk: č. 13


Senát

č. 4

Miroslav Kalousek
(ministr financí)

sen. Chládek Marcel
sen. Lajtoch Jiří
sen. Vícha Petr
sen. Škaloud Miroslav

02.01.2013

Typ: senátní návrh zákona

Regulace reklamy - senátní návrh

9

Tisk: č. 34


Senát

č. 4

sen. Oberfalzer Jiří

sen. Bratský Petr
sen. Lajtoch Jiří
sen. Pešák Milan
sen. Vícha Petr
sen. Šesták Jiří

29.01.2013

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o integrovaném registru znečišťování

8

Tisk: č. 36


Senát

č. 5

Václav Mencl
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Vícha Petr

10.02.2011

Typ: vládní návrh zákona

Inkasní místo

8

Tisk: č. 240


Senát

č. 14

Miroslav Kalousek
(ministr financí)

sen. Pakosta Petr
sen. Paukrtová Soňa
sen. Vícha Petr

22.11.2011

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o prevenci závažných havarií

7

Tisk: č. 194


Senát

č. 14

Jan Dusík
(ministr životního prostředí)

sen. Vícha Petr

13.11.2009

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon - elektronický podpis

7

Tisk: č. 225


Senát

č. 15

Jaroslav Krupka
(poslanec)
Jiří Petrů
(poslanec)
Tom Zajíček
(poslanec)
Vladimír Koníček
(poslanec)

sen. Kladívko Tomáš
sen. Vícha Petr

17.02.2010

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Základní registry

7

Tisk: č. 224


Senát

č. 15

Jaroslav Krupka
(poslanec)
Jiří Petrů
(poslanec)
Tom Zajíček
(poslanec)
Vladimír Koníček
(poslanec)

sen. Kladívko Tomáš
sen. Vícha Petr

17.02.2010

Typ: návrh zákona zastupitelstva VÚSC

Zákon - majetek ČR - Pardubický kraj

7

Tisk: č. 262


Senát

č. 18

Radko Martínek
(zástupce Pardubického kraje)

sen. Vícha Petr

29.03.2010

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o loteriích

7

Tisk: č. 278


Senát

č. 19

Bohuslav Sobotka
(poslanec)
Jeroným Tejc
(poslanec)
Pavel Němec
(poslanec)
Petr Braný
(poslanec)

sen. Kapoun Karel
sen. Vícha Petr

23.04.2010