Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Lichtenštejnsko - Schengenské acquis

6

Tisk: č. 263


Senát

č. 2

Jiří Pospíšil
(ministr spravedlnosti)
Ivan Langer
(ministr vnitra)

sen. Sefzig Luděk
sen. Slavotínek Rostislav
sen. Tejnora Karel

22.05.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

4

Tisk: č. 94


Senát

č. 6

Marie Součková
(ministr zdravotnictví)

sen. Sequens Richard
sen. Tejnora Karel

28.04.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o léčivech

4

Tisk: č. 50


Senát

č. 4

Marie Součková
(ministr zdravotnictví)

sen. Roithová Zuzana
sen. Tejnora Karel

11.03.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o zdravotnických prostředcích

4

Tisk: č. 51


Senát

č. 4

Marie Součková
(ministr zdravotnictví)

sen. Barták Karel
sen. Tejnora Karel

11.03.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o návykových látkách

4

Tisk: č. 112


Senát

č. 7

Marie Součková
(ministr zdravotnictví)

sen. Barták Karel
sen. Tejnora Karel

03.06.2003

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o hospodaření energií

4

Tisk: č. 127


Senát

č. 9

Walter Bartoš
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Novák Alexandr
sen. Pelc Miloslav
sen. Tejnora Karel

14.07.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně veřejného zdraví

4

Tisk: č. 133


Senát

č. 9

Marie Součková
(ministr zdravotnictví)

sen. Tejnora Karel
sen. Vavroušek Vítězslav

14.07.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pojistné smlouvě

4

Tisk: č. 220


Senát

č. 12

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Tejnora Karel
sen. Volný Jaromír
sen. Čada Bohumil

20.11.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

4

Tisk: č. 224


Senát

č. 12

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Bárek Ivo
sen. Tejnora Karel

20.11.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

4

Tisk: č. 255


Senát

č. 13

Marie Součková
(ministr zdravotnictví)

sen. Palečková Alena
sen. Roubíček Václav
sen. Tejnora Karel

05.01.2004