Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o pozemních komunikacích

4

Tisk: č. 125


Senát

č. 9

Martin Říman
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Paukrtová Soňa
sen. Stodůlka Jiří

14.07.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o styku s dětmi

4

Tisk: č. 161


Senát

č. 12

Karel Čermák
(ministr spravedlnosti)

sen. Dvořák Martin
sen. Kaňa Josef
sen. Stodůlka Jiří

17.09.2003

Typ: ústavní zákon

Hranice s Rakouskem

4

Tisk: č. 181


Senát

č. 13

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Kaňa Josef
sen. Stodůlka Jiří

22.10.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR-Rakousko o státních hranicích

4

Tisk: č. 201


Senát

č. 13

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Harazin Rostislav
sen. Kaňa Josef
sen. Stodůlka Jiří

12.11.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o Ústavním soudu

4

Tisk: č. 216


Senát

č. 12

Karel Čermák
(ministr spravedlnosti)

sen. Stodůlka Jiří

14.11.2003

Typ: senátní návrh zákona

Novela Ústavy ČR - imunita

4

Tisk: č. 232


Senát

č. 3

sen. Bárta Zdeněk
sen. Domšová Václava
sen. Fejfar Petr
sen. Hadrava Jan
sen. Mejstřík Martin
sen. Paukrtová Soňa
sen. Rögnerová Helena
sen. Zlatuška Jiří
sen. Zoser Josef

sen. Paukrtová Soňa
sen. Stodůlka Jiří
sen. Volný Jaromír
sen. Zlatuška Jiří

11.12.2003

Typ: senátní návrh zákona

Novela Ústavy - související

4

Tisk: č. 233


Senát

č. 3

sen. Bárta Zdeněk
sen. Domšová Václava
sen. Fejfar Petr
sen. Hadrava Jan
sen. Mejstřík Martin
sen. Paukrtová Soňa
sen. Rögnerová Helena
sen. Zlatuška Jiří
sen. Zoser Josef

sen. Paukrtová Soňa
sen. Stodůlka Jiří
sen. Volný Jaromír
sen. Zlatuška Jiří

11.12.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Změna Smlouvy ČR - SR o úpravě režimu a spolupráci na společných hranicích

4

Tisk: č. 276


Senát

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Kaňa Josef
sen. Stodůlka Jiří

29.01.2004

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - SR o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a státních hranic

4

Tisk: č. 277


Senát

č. 15

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Kaňa Josef
sen. Stodůlka Jiří

29.01.2004

Typ: vládní návrh zákona

Celní zákon

1

Tisk: č. 97042


Senát

č. 9703

Ivan Kočárník
(ministr financí)

sen. Benešová Libuše
sen. Stodůlka Jiří
sen. Škrabiš Emil

01.01.1997