Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o myslivosti

3

Tisk: č. 112


Senát

č. 10

Jaroslav Palas
(poslanec)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Jílek Adolf
sen. Liška Jiří
sen. Smutný Petr

01.10.2001

Typ: senátní návrh schválený v PS

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

3

Tisk: č. 129


Senát

č. 11

Emil Škrabiš
(zástupce Senátu)

sen. Havlíček Ivan
sen. Smutný Petr

05.11.2001

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o integrované prevenci

3

Tisk: č. 169


Senát

č. 13

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

sen. Skalický Jiří
sen. Smutný Petr

19.12.2001

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o integrované prevenci

3

Tisk: č. 363


Senát

č. 22

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Smutný Petr

23.10.2002

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o účincích průmyslových havárií

2

Tisk: č. 158


Senát

č. 16

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

sen. Horák Jaroslav
sen. Smutný Petr

24.01.2000

Typ: senátní návrh schválený v PS

Zákon o svobodě informací

2

Tisk: č. 10


Senát

č. 2

Michael Žantovský
(zástupce Senátu)

sen. Jehlička Václav
sen. Smutný Petr
sen. Šubrt Vlastimil

16.02.1999

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Převod zemědělských a lesních pozemků

2

Tisk: č. 19


Senát

č. 4

Josef Lux
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Liška Jiří
sen. Smutný Petr

06.04.1999

Typ: vládní návrh zákona

Národní park České Švýcarsko

2

Tisk: č. 41


Senát

č. 7

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Smutný Petr

08.06.1999

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Trestní zákon

2

Tisk: č. 69


Senát

č. 9

Josef Mandík
(poslanec)

sen. Smutný Petr

15.07.1999

Typ: vládní návrh zákona

Lesní zákon

2

Tisk: č. 176


Senát

č. 16

Jan Fencl
(ministr zemědělství)

sen. Smutný Petr

07.02.2000