Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: jiný

Zpráva o životním prostředí

4

Tisk: č. 183


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Seitlová Jitka

30.10.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o obchodování s ohroženými druhy

4

Tisk: č. 249


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Gajdůšková Alena
sen. Seitlová Jitka
sen. Vaculík Josef
sen. Škrabiš Emil

29.12.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o obalech

4

Tisk: č. 259


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Kopecký František
sen. Seitlová Jitka
sen. Šula Jaroslav

05.01.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o vnitrozemské plavbě

4

Tisk: č. 261


Senát

č. 13

Milan Šimonovský
(ministr dopravy)

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Novák Alexandr
sen. Seitlová Jitka

05.01.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

4

Tisk: č. 258


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Seitlová Jitka
sen. Skalický Jiří

05.01.2004

Typ: vládní návrh zákona

Vodní zákon

1

Tisk: č. 97002


Senát

č. 9701

Jiří Skalický
(ministr životního prostředí)

sen. Burda Karel
sen. Falbr Richard
sen. Seitlová Jitka
sen. Šubrt Vlastimil

01.01.1997

Typ: vládní návrh zákona

Zákona o odpadech

1

Tisk: č. 97021


Senát

č. 9702

Jiří Skalický
(ministr životního prostředí)

sen. Jurečka Jaroslav
sen. Seitlová Jitka

01.01.1997

Typ: vládní návrh zákona

Vodní zákon

1

Tisk: č. 97105


Senát

č. 9801

Jiří Skalický
(ministr životního prostředí)

sen. Reitinger Václav
sen. Seitlová Jitka
sen. Šenkýř Jiří

01.01.1997

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně přírody a krajiny

4

Tisk: č. 307


Senát

č. 14

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Seitlová Jitka
sen. Smutný Petr
sen. Šula Jaroslav

12.03.2004

Typ: senátní návrh zákona

Státní občanství - senátní

4

Tisk: č. 406


Senát

č. 18

sen. Barták Karel
sen. Bárek Ivo
sen. Kroupa Daniel
sen. Kroupa František
sen. Mejstřík Martin
sen. Šula Jaroslav

sen. Mejstřík Martin
sen. Outrata Edvard
sen. Seitlová Jitka
sen. Zoser Josef

29.07.2004