Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o Radě pro celní spolupráci

6

Tisk: č. 219


Senát

č. 14

Miroslav Kalousek
(ministr financí)

sen. Sehnal Vlastimil
sen. Stříteský Jiří

18.03.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pasech

6

Tisk: č. 220


Senát

č. 12

Ivan Langer
(ministr vnitra)

sen. Sehnal Vlastimil

19.03.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Přístup k Protokolu o výsadách a imunitách ESO

6

Tisk: č. 339


Senát

č. 3

Karel Schwarzenberg
(ministr zahraničních věcí)
Ondřej Liška
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

sen. Hálek Jan
sen. Sehnal Vlastimil

15.10.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006

6

Tisk: č. 343


Senát

č. 3

Martin Říman
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Hajda Jan
sen. Sehnal Vlastimil

24.10.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva mezi ČR a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic

6

Tisk: č. 323


Senát

č. 2

Martin Říman
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Petrov Igor
sen. Sehnal Vlastimil

15.09.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - KLDR o ochraně investic

7

Tisk: č. 54


Senát

č. 8

Eduard Janota
(ministr financí)
Miroslav Kalousek
(ministr financí)

sen. Janáčková Liana
sen. Sehnal Vlastimil

31.03.2009

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR - Dánsko

7

Tisk: č. 57


Senát

č. 8

Eduard Janota
(ministr financí)
Miroslav Kalousek
(ministr financí)

sen. Sehnal Vlastimil
sen. Řihák Josef

09.04.2009

Typ: mezinárodní smlouva

ČR-Albánie-boj proti trestné činnosti

7

Tisk: č. 102


Senát

č. 10

Martin Pecina
(ministr vnitra)

sen. Sehnal Vlastimil

28.05.2009

Typ: mezinárodní smlouva

EUMETSAT

7

Tisk: č. 201


Senát

č. 15

Jan Dusík
(ministr životního prostředí)
Ladislav Miko
(ministr životního prostředí)

sen. Bárek Ivo
sen. Sehnal Vlastimil

16.11.2009

Typ: mezinárodní smlouva

Dodatkový protokol k Úmluvě CMR

7

Tisk: č. 210


Senát

č. 15

Gustav Slamečka
(ministr dopravy)

sen. Korytář Karel
sen. Sehnal Vlastimil

22.12.2009