Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o svobodném přístupu k informacím

5

Tisk: č. 161


Senát

č. 8

Dana Bérová
(ministr informatiky)

sen. Schwarzenberg Karel
sen. Seitlová Jitka
sen. Volný Jaromír
sen. Zlatuška Jiří

01.11.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin

5

Tisk: č. 175


Senát

č. 8

Jan Mládek
(ministr zemědělství)

sen. Schwarzenberg Karel
sen. Vaculík Josef

08.11.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o vodovodech a kanalizacích

5

Tisk: č. 179


Senát

č. 8

Jan Mládek
(ministr zemědělství)

sen. Fejfar Petr
sen. Nádvorník Jan
sen. Schwarzenberg Karel

08.11.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o rostlinolékařské péči

5

Tisk: č. 211


Senát

č. 9

Jan Mládek
(ministr zemědělství)

sen. Schwarzenberg Karel
sen. Vaculík Josef
sen. Šneberger Jiří

02.01.2006

Typ: tisk EU

Sdělení Komise:Strategický dokument o rozšíření 2005

5

Tisk: č. K 052/05

Číslo Rady: 14293/05


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Schwarzenberg Karel

15.11.2005

Typ: tisk EU

Dokument EU: Sdělení Komise o připravenosti Srbska a Černé hory k jednání o Dohodě o stabilizaci a přidružení s EU

5

Tisk: č. K 029/05

Číslo Rady: 8884/05


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Schwarzenberg Karel

17.05.2005

Typ: tisk EU

Návrh společného postoje Rady o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska a o zrušení společného postoje

5

Tisk: č. M 076/05

Číslo Rady: 8123/06


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Schwarzenberg Karel

06.04.2006

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Dialog mezi občanskou společností EU a kandidátských zemí

5

Tisk: č. K 033/05

Číslo Rady: 10716/05


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Schwarzenberg Karel

06.07.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Spolupráce mezi EU a Palestinou po stažení, pokrok směrem k vytvoření dvou států

5

Tisk: č. K 048/05

Číslo Rady: 13521/05


Senát

č. 10

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Schwarzenberg Karel

20.10.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Ucelená monitorovací zpráva o stavu připravenosti Bulharska a Rumunska na členství v EU

5

Tisk: č. K 049/05

Číslo Rady: 12824/05


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Schwarzenberg Karel

27.10.2005