Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o hospodaření energií

4

Tisk: č. 127


Senát

č. 9

Walter Bartoš
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Novák Alexandr
sen. Pelc Miloslav
sen. Tejnora Karel

14.07.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší

4

Tisk: č. 197


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Horák Jaroslav
sen. Pelc Miloslav

11.11.2003

Typ: návrh zákona zastupitelstva VÚSC

Zákon o ochraně přírody a krajiny

4

Tisk: č. 284


Senát

č. 14

Evžen Tošenovský
(zástupce Moravskoslezského kraje)

sen. Harazin Rostislav
sen. Pelc Miloslav
sen. Šula Jaroslav

03.03.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o rostlinolékařské péči

4

Tisk: č. 327


Senát

č. 15

Jaroslav Palas
(ministr zemědělství)

sen. Pelc Miloslav
sen. Škrabiš Emil
sen. Železný Vladimír

06.04.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o archivnictví

4

Tisk: č. 367


Senát

č. 16

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Jehlička Václav
sen. Pelc Miloslav

20.05.2004

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o přechodu majetku

4

Tisk: č. 387


Senát

č. 17

Michal Hašek
(poslanec)

sen. Adamec Ivan
sen. Kolář Robert
sen. Pelc Miloslav

14.07.2004

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o posuzování životního prostředí

4

Tisk: č. 459


Senát

č. 5

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Pelc Miloslav
sen. Stříteský Jiří

25.11.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pronájmu a pronájmu nebytových prostor

5

Tisk: č. 72


Senát

č. 6

Radko Martínek
(ministr pro místní rozvoj)

sen. Pelc Miloslav
sen. Schovánek Vladimír

23.05.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o obcích

5

Tisk: č. 281


Senát

č. 10

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Domšová Václava
sen. Pelc Miloslav

28.02.2006

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o obcích

5

Tisk: č. 319


Senát

č. 11

Václav Votava
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Domšová Václava
sen. Pelc Miloslav

21.03.2006